Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kontroly

Informace k předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Na základě ustanovení § 22 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (§ 32 a 33) je orgánům veřejné správy, mezi něž patří také územní samosprávné celky (obce a kraje) a jimi zřizované příspěvkové organizace, uložena povinnost předkládat roční zprávy o výsledcích finančních kontrol. Obsahem zprávy jsou informace o finančních kontrolách provedených ze strany uvedených ÚSC a jimi zřízených příspěvkových organizací.

 

 

 

 

 

 

Zpět