Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Člověk potkal člověka aneb konference o psychologické pomoci v budově krajského úřadu

07. 11. 2017

Již 15. ročník tzv. Libereckých psychologických dnů pod názvem „Když člověk potká člověka“ dnes v multimediálním sále budovy Krajského úřadu Libereckého kraje zahájil náměstek pro zdravotnictví Přemysl Sobotka. Konference trvající dva dny je zaměřena především na mezilidské vztahy, vzájemnou pomoc, pochopení a solidaritu. Návštěvníci se seznámí s problematikou hospicové péče, života bez domova, historie porodnictví či využití zvířete jako prvku pomoci.

„Vzájemná spolupráce mezi lidmi je nesmírně důležitá. Buďme trpěliví při setkání s druhými,“ těmito slovy zahájil konferenci MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro rezort zdravotnictví, který nad akcí převzal pomyslný patronát.

Konferenci pořádá na celostátní úrovni Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola v Liberci a pedagogická sekce České asociace sester. „Letošní ročník je tak trochu „jubilejní“. Koná se již popatnácté a zároveň probíhá přesně 205 let od vzniku budovy naší školy a 65 let od vzniku zdravotnického vzdělávání v objektu,“ sdělila Mgr. Jana Urbanová, ředitelka školy.

Program konference je zaměřen především na vztahy mezi lidmi, a to nejen v oblasti zdravotnictví, ale zejména v každodenní interakci jedinců, tedy v oblasti sociální, společenské. Návštěvníci se mohou aktivně podílet na průběhu přednášek, neboť přednášející z řad odborníků zapojují účastníky do živé debaty, ve které má každý jedinec možnost vyjádřit se k dané problematice a projevit svůj názor.

Součástí akce je i prezentace prací na zadaná témata v rámci tzv. Psychologické olympiády. Ta spočívá v tom, že jedinec nebo skupina představí ostatním svůj projekt ke konkrétnímu problému a soutěží s konkurencí o nejlepší obhajobu svých názorů.

Po oba dva dny je registrace účastníků od 8.15 hod. Zahájení konference je v 9.00 hod. Registrační poplatek pro členy ČAS a studenty činí 100 Kč a 400 Kč pro ostatní.

Filip Trdla 
odborný zaměstnanec vztahů k veřejnosti
Liberecký kraj

 

 

 

Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: <table> <tbody> <tr id="89cbffe4ca3414deb368dc993cc75d03"> <td>tel.: 485226302 / 770 134 419</td> </tr> </tbody> </table>