Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad zkontroloval za II. pololetí loňského roku přes 560 subjektů

03. 02. 2016

Zaměstnanci Krajského úřadu Libereckého kraje provedli v II. pololetí loňského roku celkem 561 kontrolních akcí. Jednalo se o kontroly jak v rámci samostatné působnosti (veřejnosprávní kontroly na místě), tak přenesené působnosti podle platného Plánu kontrolní činnosti krajského úřadu.

U kontrolovaných subjektů pracovníci úřadu zjistili celkem 382 nedostatků, ke kterým pak byla přijata opatření k nápravě. Kontrolované subjekty podaly celkem 5 námitek proti zjištěním zaznamenaných v protokolech. Krajský úřad žádné z těchto námitek nevyhověl a u 37 subjektů provedl následnou kontrolu.

Názorné vysvětlení v číslech shrnuje uvedená tabulka:

počet kontrol celkem

počet uložených opatření

počet námitek

námitky vyhověno

následná kontrola

561

382

5

0

37

 

 

 

 

Zhodnocení kontrolní činnosti včetně plánu na příslušná pololetí jsou k dispozici na webových stránkách odboru kontroly: http://odbor-kontroly.kraj-lbc.cz/.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624