Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kontroly

Zásady přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků

Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků probíhá na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Tento zákon úpravuje podmínky pro přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (DSO) a obsahuje tyto zásady:

- územně samosprávné celky  si mohou zvolit, zda přezkoumání provede KÚ nebo auditor, bez ohledu na počet obyvatel obce k 1. lednu přezkoumávaného období,

- etapizuje provedení přezkoumání hospodaření zavedením  dílčího přezkoumání u DSO a obcí, které měly k 1. lednu přezkoumávaného období více než 800 obyvatel nebo provozovaly hospodářskou činnost, které musí být provedeno do konce příslušného kalendářního roku,                                                

- u obcí s počtem obyvatel nad 800 a u obcí, které vykonávají hospodářskou činnost, je (příp. jsou) v následujícím kalendářním vykonáno dílčí resp. závěrečné přezkoumání za období které nebylo předmětem prvního dílčího přezkoumání a u ostatních obcí je v dalším kalendářním roce prováděno jednorázové přezkoumání,

- rozšířuje oblast předmětu přezkoumání (taxativně uvedeno v § 2 zákona).

Okruh dokladů k provedení přezkoumání ÚSC a DSO

 

 

 

 

Zpět