Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kontroly

Náplň činnosti odboru

Další činnosti odboru

Samostatná působnost

  1. spolupracuje s odborem regionálního rozvoje a evropských projektů při přípravě a realizaci projektů kraje a jeho příspěvkových organizací, poskytuje mu potřebnou součinnost včetně zastoupení v projektových týmech vytvořených pro jednotlivé projekty kraje a jeho příspěvkových organizací
  2. zajišťuje odborné zaměření projektů předkládaných do evropských dotačních titulů
  3. podílí se na zpracování projektových záměrů, zpracování, projednání a předložení projektových žádostí a na realizaci projektů, včetně jejich financování
  4. spravuje webové stránky odboru kontroly

Přenesená působnost

  1. zpracovává a doporučuje za Liberecký kraj „Hodnotící zprávu k výsledkům kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům krajů“ kterou doručuje MV ČR ve stanoveném termínu včetně komentáře a tabulkových přehledů a to ve dvouletých cyklech
  2. zpracovává a doručuje MF ČR za Liberecký kraj „Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol“ v rámci Modulu ročních zpráv (intranetový programový software MF ČR), včetně komentáře a tabulkových přehledů dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, dle níž se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě č. 320/2001 Sb., v platném znění
  3. spolupracuje s Českou školní inspekcí při koordinaci kontrolní činnosti