Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kontroly

Veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací

Odbor kontroly provádí veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem. Tyto kontroly vycházejí z plánu kontrolní činnosti, který se tvoří na kalendářní pololetí a je schválen Radou LK. Mezi hlavní oblasti kontrol patří:

 • Vnitřní předpisy, zřizovací listina příspěvkové organizace
 • Kontrolní systém
 • Vedení účetnictví
 • Kontrola nákladů a výnosů včetně porovnání s předchozím účetním obdobím
 • Fondové hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření dle schválení zřizovatele
 • Přijaté finanční prostředky od zřizovatele a ostatních poskytovatelů – evidence a  čerpání
 • Faktury došlé a faktury vydané
 • Evidence pohledávek jejich vymáhání a evidence závazků
 • Časové rozlišování a jejich účtování v návaznosti na vnitřní předpisy
 • Dokladová a fyzická inventarizace
 • Odpisy, odpisový plán
 • Pokladny, bankovní výpisy, depozitní pokladny
 • Platné smlouvy a jejich evidence
 • Kontrolní systém organizace
 • Personalistika a mzdová evidence
 • Kontrolní zápisy od jiných subjektů (FÚ, OSSZ, NKÚ, auditorské zprávy)
 • Veřejné zakázky
 • Autoprovoz, cestovní příkazy
 • Osobní ochranné pracovní pomůcky
 • Stravování a skladová evidence
 • doplňková činnost
 • produktivní práce