Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kontroly

Kontroly čerpání dotací z rozpočtu LK v rámci fondu solidarity EU

Odbor kontroly provádí ex-post veřejnosprávní kontroly dodržení účelu a plnění podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje „FONDU SOLIDARITY EU“. Účelem poskytnutí této dotace je proplacení výdajů za nezbytná opatření nutná k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku povodní v období červen 2013.

Příspěvek z Fondu solidarity EU je koncipován jako příspěvek veřejným rozpočtům použitelný pouze na nápravu bezprostředních škod a nouzových operací způsobených povodní z června 2013 na území Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého kraje a Hlavního města Prahy.